Podmínky služby

Vstupem na naše webové stránky souhlasíte s následujícími smluvními podmínkami, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování platných místních zákonů.

Podmínky užití
Tip

Co když nesouhlasíte?

Pokud nesouhlasíte s libovolnou z následujících podmínek, není vám povoleno webové stránky používat nebo k nim přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Licence

Udělujeme povolení na dočasné stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) webové stránky pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva.

 

Na základě této licence nesmíte:

  • upravovat nebo kopírovat materiály, není-li to u nich určeno jinak;
  • používat materiály pro jakýkoliv komerční účel nebo pro jakékoli veřejné zobrazení (komerční i nekomerční);
  • snažit se o dekompilaci, nebo reverzní inženýrství jakéhokoli softwaru obsaženého na webové stránce;
  • odstranit jakákoli autorská práva nebo jiné identifikace vlastnictví z materiálů;
  • převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jiném serveru bez našeho povolení;