Skip to content

Na míru vašemu podnikání, tvoříme

Webové aplikace

Budujeme digitální projekty, od prvního konceptu, přes design, vývoj, až po spuštění a následnou správu.

Webové aplikace, webové informační systémy, běží ve vašem prohlížeči, nezávisle na operačním systému, budujete pouze jednu aplikaci, která funguje vždy a všude, kde máte připojení k internetu (nebo také offline). Rádi vám více výhod vysvětlíme osobně.

apps

Moderní řešení bez instalace

Webová aplikace

V dnešní době zvládnou webové aplikace podobné úkoly, jako počítačové programy a jejich možnosti se neustále rozšiřují. Jsou dostupné na všech zařízeních a jejich vývoj je značně levnější než u nativních programů.

MVP – pilotní projekt

Webové aplikace jsou ideální pro techniku vývoje MVP. Ta vám pomůže ve chvíli, kdy nevíte, jestli váš projekt uspěje, a tak ho stavíte a vypouštíte do světa po kritických částech, které neustále zlepšujete díky zpětné vazbě uživatelů. Tu získáte za provozu a můžete svůj projekt adekvátně směrovat.

Rádi vám s návrhem pomůžeme.

Příklady webových aplikací

Ještě netušíte, co všechno může být webová aplikace? Ale kdeže, denně je používáte. Vaše bankovnictví, správa pojistek, přehledy plateb a tarifů vašeho operátora.

S aplikací můžete řídit sklad, provozovat banku, plánovat rozvoz dopravních značek a jídla, automatizovat marketing. Limitem pro váš projekt je pouze vaše představivost.

Nejznámější MVP

Tím asi nejvíce známým bude Facebook a díky MVP přístupu se z něj stal gigant dnešní doby. Dalšími úžasnými projekty jsou například Amazon, Spotify a AirBnB.

Vývoj webové aplikace

Úvodní workshop

Webové aplikace jsou často dlouhodobé projekty, na začátku nám povíte o svém podnikání, plánech, zákaznících, cílech a vše dáme do jasné podoby, abychom projekt mohli úspěšně vykopnout. Domluvíme si také způsob financování, odevzdávání úkolů, cíle, klíčové metriky úspěchu a jak budeme sbírat zpětnou vazbu. Připravíme vše potřebné, pro úspěch vašeho projektu.

Kromě teorie se také podíváme osobně do vašeho provozu, vyzkoušíme si vaše procesy, budeme stínovat a zpovídat vaše zaměstnance. Díky tomu bude výsledný projekt pomáhat k dosažení cílů a nebude vašim zaměstnancům komplikovat jejich práci. Tato optimalizace často šetří desítky až stovky tisíc korun ročně.

Opakované workshopy
Workshopy se v pravidelných intervalech opakují. Každý další workshop upravuje očekávání a cíle, podle nasbíraných zkušeností uživatelů s projektem. Lépe tak můžeme reagovat na skutečné potřeby vašich uživatelů a tím snadněji konvertovat nové zákazníky a rozvíjet služby pro stávající uživatele.

Koncept a design

Na základě workshopu připravíme, nebo upravíme koncept projektu. Vytvoříme drátěný model (tzv. wireframe) a uděláme z něj prototyp, abychom dosáhli co nejlepšího uživatelského prožitku. Čím jednodušší bude váš projekt pro uživatele, tím snadnější bude udržení si a získání nových zákazníků na základě následného doporučení.

Kódování a vývoj

Když si odsouhlasíme koncept, přejdeme k vývoji. V první řadě připraví backend vývojáři plánované funkce, aby vše na pozadí tikalo jako švýcarské hodinky. Frontenďák se pak postará o to, aby všechny prvky zapadly na své místo a projekt vypadal v každý okamžik skvěle a snadno se ovládal.

Spuštění

Po dokončení projektu, nebo dané fáze, se domluvíme na ostrém provozu. V rámci našich služeb pro vás zajistíme adekvátní hosting, nebo aplikaci nasadíme na hosting dle vašich preferencí. Tím pro nás práce nekončí, protože se o své projekty staráme.

Pokud nechcete pokračovat po vlastní ose, podepíšeme spolu SLA (dohodu o úrovni poskytovaných služeb) a domluvíme se, do jaké míry se o projekt budeme starat a dlouhodobě ho rozvíjet. V rámci SLA poskytujeme aktualizace jádra systému, bezpečnostní aktualizace a řešíme případné incidenty.

Zpětná vazba

Po spuštění každé fáze se podíváme na to, jak budeme sbírat zpětnou vazbu od uživatelů, abychom věděli, co na projektu můžeme vylepšit. Díky tomu můžeme zhodnotit, jak provedené úpravy přispěly k úspěchu projektu. Pro zpětnou vazbu využíváme online dotazníky, chat, cílené osobní pohovory a další nástroje.

Další kolo

U dlouhodobých projektů – webových aplikací, nebo MVP vývoje, se předchozí fáze opakují. Těmto kolům vývoje se říká sprint. Každý sprint spolu naplánujeme, dáme si úkoly a zhodnotíme, jak se nám povedl a co v dalším sprintu udělat lépe. Díky tomuto agilnímu přístupu tvoříme lepší projekty.

Chci aplikaci od Webwings